CQ9黄金渔场

EPC总承包
  中文版     English
 
 
首页 > 产品中心
  机械产品
    中速磨煤机
    干燥机
    生料、矿渣立磨
    锅炉给水泵汽轮机
    给煤机
    重型减速机
    锅炉给水泵
    高压电动机
  电气产品
  生产性服务
  其他产品
产品中心 >机械产品>锅炉给水泵
  产品名称: 锅炉给水泵

产品简介:
HPTmk系列型锅炉给水泵是北京电力设备总厂在引进苏尔寿技术的基础上,进行专业化制造生产的。到目前为止,已生产制造了200多台套此种型号的电动或汽动锅炉给水泵组,运行情况良好,得到用户的一致认可。

  Copyright.2010. All rights reserved 地址:北京房山良乡昊天大街12号 (102401)
电话:010-69372305,69372323,69372429 传真:010-69352288 网站地图